3-74/2

3-74/2

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2003

23 JULI 2003


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER GERMEAUX C.S.

Art. 2

In de tekst van het tweede lid, de woorden « 1 oktober 2006 » vervangen door de woorden « 31 juli 2005 ».

Verantwoording

Zoals correct aangegeven in de toelichting heeft de Europese Unie inmiddels de datum va het algemene verbod op tabaksreclame gewijzigd, om rekening te houden met die wijziging is het echter nodig dat de datum van inwerkingtreding gelegd wordt op 31 juli 2005, en niet op 1 oktober 2006.

Jacques GERMEAUX.
Jean-Marie HAPPART.
Marie-José LALOY.
Christine DEFRAIGNE.

Nr. 2 VAN DE HEER HAPPART C.S.

Art. 3

Het tweede lid van dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Dit lid wordt geschrapt na de toelichting die de minister van Volksgezondheid in de commissie heeft verstrekt.

Het is een zaak van begrotingstechniek die later zal worden geregeld.

Jean-Marie HAPPART.
Marie-José LALOY.
Christine DEFRAIGNE.
Jacques GERMEAUX.

Nr. 3 VAN DE HEREN VERREYCKEN EN CREYELMAN

Art. 3

In dit artikel, na het tweede lid, een lid invoegen, luidende :

« Dit bedrag wordt afgenomen van de actuele subsidies voor tabaksproductie. »

Wim VERREYCKEN.
Frank CREYELMAN.