Marie-JosÚ Laloy - PS
 
Geboren te Rulles op 17 juni 1950

Gewezen voorzitster van de Femmes prévoyantes socialistes

1973-1983 : opbouwwerkster van de Femmes prévoyantes socialistes
1982-1986 : gemeenteraadslid (Luik-Theux)
1983-1990 : adjunct-secretaris-generaal van de Femmes prévoyantes socialistes
1984-1999 : lid van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
1986-1990 : kabinetsadviseur (minister van Sociale Zaken)
1990-1999 : secretaris-generaal van de Femmes prévoyantes socialistes
1990-1998 : lid van het Comité van de Internationale Unie van gezinsorganisaties (IUGO)
1995-1999 : voorzitster van de Office de la naissance et de l’enfance (ONE)
1995-1999 : ondervoorzitster van de Intercommunale des œuvres sociales du Brabant wallon (IOSBW)
1998-2004 : voorzitster van het Comité d'accompagnement des centres de planning familial en Région wallonne
Sinds 1998 : voorzitster van het Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon (CLPS)
1999- ? : voorzitster van de Femmes prévoyantes socialistes
1999-2003 : gecoöpteerd senator
1999-2007 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2001-2007 : gemeenteraadslid (Waver)
2001- ? : ondervoorzitster van de Intercommunale du Brabant wallon (IBW)
Sinds 2001 : voorzitster van Solidarité socialiste
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2004-2007 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2007-2014 : gouverneur van de provincie Waals-Brabant

Gouden medaille der Kroonorde (15 november 2001)
Ereteken van de arbeid 1e klasse (15 november 1996)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-29/5/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-14/3/2001 Lid AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
15/7/1999-10/4/2003 Lid Federaal adviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Lid controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
1/2/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/4/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
19/7/2001-10/4/2003 Ondervoorzitter Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
19/7/2001-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
17/7/2003-8/1/2007 Tweede ondervoorzitter AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-8/1/2007 Lid AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-8/1/2007 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-8/1/2007 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-8/1/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-8/1/2007 Plaatsvervanger Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-8/1/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
1/8/2003-7/12/2006 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
5/2/2004-8/12/2004 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
18/3/2004-8/12/2004 Tweede ondervoorzitter Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
7/12/2006-23/12/2006 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat