Jean-Marie Happart - PS
 
Eresenator
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Herstal op 14 maart 1947

Gediplomeerde in de landbouwtechniek en de fruitteelt

Landbouwer

1982-1985 : kabinetsattaché (minister van het Waalse Gewest)
1985-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1985-1991 : lid van de Waalse Gewestraad
1985-1991 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1985-1986, 1988-1992 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, 1992-1995 : plaatsvervangend lid, 1995-2007 : lid
1991-1995 : gecoöpteerd senator
1995-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1995- ? : voorzitter van de commissie voor de Financiële en de Sociale Aangelegenheden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1995- ? : senator betrokken bij de werkzaamheden van de Waalse Gewestraad
1999-2003 : ondervoorzitter van de Senaat
2000-2002 : ondervoorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2003-2004 : voorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2003-2004 : quaestor van de Senaat
2004- ? : ondervoorzitter van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger

Commandeur in de Leopoldsorde (11 mei 2003)

Medal of the Baltic Assembly(19 december 2004)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-31/1/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
16/1/1992-29/3/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
29/3/1994-31/1/1995 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
31/1/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor de Defensie
31/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
30/11/1995-5/5/1999 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
5/5/1998-5/5/1999 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
17/7/2003-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-12/10/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
12/10/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden