2-1210/2

2-1210/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

3 DECEMBER 2002


Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DUBIÉ

Dispositief

Een punt 7 aan het dispositief toevoegen, luidende :

« 7. naar die landen waarvan vaststaat dat de rechten van de mens er op ernstige en aanhoudende wijze worden geschonden, een diplomaat te zenden die in het bijzonder tot taak heeft personen te beschermen die het slachtoffer zijn van die schendingen, en meer bepaald personen die instaan voor de verdediging van de mensenrechten. »

Josy DUBIÉ.

Nr. 2 VAN DE HEREN GEENS EN DESTEXHE

Dispositief

In punt 2 van het dispositief, de woorden « instellen van een onderzoek », vervangen door de woorden « dat een onderzoek wordt ingesteld ».

Nr. 3 VAN DE HEREN GEENS EN DESTEXHE

Dispositief

In punt 4 van het dispositief, de woorden « werkgroep ad hoc », vervangen door de woorden « te bevorderen door de dialoog met de verdedigers van de mensenrechten te verruimen ».

André GEENS.
Alain DESTEXHE.