1-1205/7

1-1205/7

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

17 MAART 1999


Wetsontwerp betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER COENE

Art. 4

Dit artikel aanvullen met het volgende lid :

« De minister van Financiėn legt binnen de 6 maanden na de goedkeuring van de in het vorige lid bedoelde besluiten een wetsontwerp neer om de door deze besluiten gewijzigde of opgeheven wettelijke bepalingen te bekrachtigen. »

Verantwoording

In feit geeft dit ontwerp verregaande volmachten aan de regering. Om enige controle mogelijk te maken vanuit het Parlement is het essentieel dat de beslissingen die genomen worden bij wet zouden worden bekrachtigd.

Luc COENE.

Nr. 2 VAN DE HEER HATRY

Art. 4

Dit artikel aanvullen met het volgende lid :

« De minister van Financiėn brengt bij de Wetgevende Kamers verslag uit over de in artikel 2 bedoelde overdrachten en de krachtens het eerste lid getroffen maatregelen. »

Paul HATRY.