1-614/10

1-614/10

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

15 JANUARI 1999


Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging


AMENDEMENTEN

ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering


Nr. 168 VAN DE HEER HOTYAT C.S.

Artikel 1

Dit artikel vervangen als volgt :

Dit voorstel regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Verantwoording

Om de artikelen 77 en 78 van de Grondwet in acht te nemen is het gebruikelijk de aangelegenheden die onder het ene of onder het andere artikel vallen, ook in afzonderlijke wetsontwerpen of wetsvoorstellen onder te brengen.

Dat vergemakkelijkt zo nodig de werkverdeling tussen beide Kamers.

In dit voorstel werd dat niet gedaan. Dit wordt dan ook verholpen door de artikelen op te heffen die in dit voorstel (stuk 614) onder artikel 77 van de Grondwet vallen en ze onder te brengen in het andere voorstel (stuk 417), dat over hetzelfde onderwerp gaat en gelijktijdig is besproken, maar dat alleen bepalingen bevat die onder hetzelfde artikel 77 van de Grondwet vallen.

Nr. 169 VAN DE HEER HOTYAT C.S.

Art. 37

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 168.

Nr. 170 VAN DE HEER HOTYAT C.S.

Art. 38

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 168.

Nr. 171 VAN DE HEER HOTYAT C.S.

Art. 39

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 168.

Nr. 172 VAN DE HEER HOTYAT C.S.

Art. 46

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 168.

Nr. 173 VAN DE HEER HOTYAT C.S.

Art. 49

In het tweede lid van dit artikel de woorden of bij het hof van beroep te Brussel doen vervallen.

Verantwoording

Een gevolg van de wijzigingen door de amendementen nrs. 168 tot 172.

Robert HOTYAT.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Jacques D'HOOGHE.