1-417/10

1-417/10

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

6 JANUARI 1999


Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEREN HOTYAT EN D'HOOGHE


Zie Gedr. St. 1-614/8