1-259/3

1-259/3

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

20 JULI 1996


Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de moord op tien Belgische blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Ruanda


AMENDEMENT


Nr. 3 VAN DE HEREN DESTEXHE EN COVELIERS

Een artikel 6bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 6bis. ­ Teneinde het vertrouwelijke karakter van de informatiebronnen te waarborgen :

1) worden de namen van de bronnen doorgeschrapt;

2) vaardigt de commissie een groep van maximum vijf senatoren van meerderheid en oppositie af om inzage te nemen van de documenten van de inlichtingendiensten. Zij mogen deze niet meenemen noch fotokopiėren. Zij kunnen evenwel aantekeningen maken van de passages die het doel van de commissie kunnen dienen. »

Alain DESTEXHE.
Hugo COVELIERS.