S. 7-77 Dossierfiche                  

Resolutie tot harmonisering van de rechten van de vrouw binnen de Europese Unie op het gunstigste niveau
Nadia El Yousfi    Fatima Ahallouch    Jean-Frédéric Eerdekens    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele    Philippe Courard   

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
rechtstoestand
gelijke behandeling van man en vrouw
vrouw
Europese Unie
positie van de vrouw
motie van het Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-77/1 7-77/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
7-77/2 7-77/2 (PDF) Advies - Verslag 22/5/2023
7-77/3 7-77/3 (PDF) Amendementen 6/11/2023
7-77/4 7-77/4 (PDF) Verslag namens de commissie 6/11/2023
7-77/5 7-77/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/11/2023
7-77/6 7-77/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 22/12/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-77/1 7-77/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
8/10/2019   Verzending naar commissie: Transversale aangelegenheden
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
22/12/2023   Inschrijving op agenda
22/12/2023   Algemene bespreking
22/12/2023   Stemming over het geheel: ne varietur (+18/-15/o0) Doc. 7-77/6 7-77/6 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
  Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
24/10/2022   Inschrijving op agenda
24/10/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Gregor Freches
24/10/2022   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
6/11/2023   Inschrijving op agenda
6/11/2023   Inleidende uiteenzetting
6/11/2023   Amendementen Doc. 7-77/3 7-77/3 (PDF)
6/11/2023   Bespreking
6/11/2023   Stemming over het geheel: geamendeerd (+6/-5/o0) Doc. 7-77/5 7-77/5 (PDF)
6/11/2023   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
24/10/2022   Verzending naar commissie voor advies
12/12/2022   Inschrijving op agenda
12/12/2022   Bespreking
9/1/2023   Inschrijving op agenda
9/1/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Ayse Yigit
9/1/2023   Bespreking
9/1/2023   Regeling der werkzaamheden
23/1/2023   Inschrijving op agenda
23/1/2023   Hoorzitting met mevrouw Cécilia Rizcallah, onderzoekster en hoogleraar Europees recht aan de Université Saint-Louis, Brussel.
23/1/2023   Gedachtewisseling
27/2/2023   Inschrijving op agenda
27/2/2023   Hoorzitting - mevrouw Maria Noichl, Duits europarlementslid, lid van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid, Europees Parlement.
27/2/2023   Hoorzitting - mevrouw Anne-Lise Sibony, hoogleraar Europees recht, rechtenfaculteit, UCLouvain.
27/2/2023   Gedachtewisseling
22/5/2023   Inschrijving op agenda
22/5/2023   Uitbrengen advies
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies aan de commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden.
22/5/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (+7/-3/o1)
22/5/2023   Positief advies
22/5/2023   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-77/2 7-77/2 (PDF)
22/12/2023   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste min. de min. van Buit. Zaken, Staatssecr. Gendergelijkheid, de voorz. van de Kamer de min.-pres. en de voorz. van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/12/2023
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Geamendeerd 24/10/2022, 6/11/2023
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Niet geamendeerd 12/12/2022, 9/1/2023, 23/1/2023, 27/2/2023, 22/5/2023