S. 7-77 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw
Nadia El Yousfi    Fatima Ahallouch    Jean-Frédéric Eerdekens    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele    Philippe Courard   

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
rechtstoestand
gelijke behandeling van man en vrouw
vrouw
Europese Unie
positie van de vrouw
motie van het Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-77/1 7-77/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-77/1 7-77/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
8/10/2019   Verzending naar commissie: Transversale aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
24/10/2022   Inschrijving op agenda
24/10/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Gregor Freches
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
24/10/2022   Verzending naar commissie voor advies
12/12/2022   Inschrijving op agenda
12/12/2022   Bespreking
9/1/2023   Inschrijving op agenda
9/1/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Ayse Yigit
9/1/2023   Bespreking
9/1/2023   Regeling der werkzaamheden
23/1/2023   Inschrijving op agenda
23/1/2023   Hoorzitting met mevrouw Cécilia Rizcallah, onderzoekster en hoogleraar Europees recht aan de Université Saint-Louis, Brussel.
23/1/2023   Gedachtewisseling
27/2/2023   Inschrijving op agenda
27/2/2023   Hoorzitting - mevrouw Maria Noichl, Duits europarlementslid, lid van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid, Europees Parlement.
27/2/2023   Hoorzitting - mevrouw Anne-Lise Sibony, hoogleraar Europees recht, rechtenfaculteit, UCLouvain.
27/2/2023   Gedachtewisseling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
In behandeling 24/10/2022
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
In behandeling 12/12/2022, 9/1/2023, 23/1/2023, 27/2/2023

Kruispuntbank van de wetgeving