S. 7-309 Dossierfiche                  

Resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de «lockdowngeneratie» in de post-Covid samenleving
Latifa Gahouchi    Fatima Ahallouch    Nadia El Yousfi    Philippe Courard    Jean-Frédéric Eerdekens    André Frédéric    Julien Uyttendaele   

motie van het Parlement
epidemie
rechten van het kind
jongere
geestelijke gezondheid
gezondheidsbeleid
onderwijs
jeugdbeleid
digitale kloof
sociale ongelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-309/1 7-309/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/12/2021
7-309/2 7-309/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2022
7-309/3 7-309/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/12/2022
7-309/4 7-309/4 (PDF) Hoorzittingen 12/12/2022
7-309/5 7-309/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 13/1/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/12/2021   Indiening Doc. 7-309/1 7-309/1 (PDF)
17/12/2021   Inoverwegingneming
17/12/2021   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
29/4/2022   Verzending naar een andere commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
13/1/2023   Inschrijving op agenda
13/1/2023   Algemene bespreking
13/1/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (+22/-18/o0) Doc. 7-309/5 7-309/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
17/12/2021   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
  Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
29/4/2022   Verzending naar een andere commissie
9/5/2022   Inschrijving op agenda
9/5/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Farida Tahar
9/5/2022   Inleidende uiteenzetting
23/5/2022   Inschrijving op agenda
23/5/2022   Bespreking
24/10/2022   Inschrijving op agenda
24/10/2022   Hoorzitting - Mevrouw Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris, Kinderrechtencommissariaat; - Mevrouw Florence Ringlet, psycholoog en directeur therapie, Un pass dans l'Impasse vzw; - Prof. dr. Susan Lagaert, faculteit psychologie en pedagische wetensc
14/11/2022   Inschrijving op agenda
14/11/2022   Hoorzitting - de heer Fouad El Abbouti, trainer in werkmethodologie, Centre de Jeunes d'Anderlecht vzw; - de heer Amir Bachrouri, voorzitter, Vlaamse Jeugdraad; - de heer Marc De Koker, directeur, AMO Rythme vzw.
12/12/2022   Inschrijving op agenda
12/12/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+7/-4/o0) Doc. 7-309/3 7-309/3 (PDF)
12/12/2022   Aanneming zonder amendering
13/1/2023   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de Eerste Min., Vice-Eerstemin. en Min. van Sociale Zaken, Min. van Pensioenen, Voorz. van de Kamer, Min.-Pres. van de Gemeensch. en de Gewesten, Voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/1/2023
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/5/2022, 23/5/2022, 24/10/2022, 14/11/2022, 12/12/2022