S. 2-451 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat   Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden   Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Kamer  

Europese Unie
intergouvernementele conferentie (EU)
motie van het Parlement
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
consolidatie van de Europese Unie
uitbreiding van de Europese Unie
werking van de instelling
Europees Parlement
EGKS
EGA
Europese Gemeenschap
rechten van de mens
institutioneel evenwicht (EU)
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Europees Sociaal Handvest
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
nauwere samenwerking
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-451/1 2-451/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 23/5/2000
2-451/2 2-451/2 (PDF) Tekst aangenomen door het Adviescomité 23/5/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/5/2000   Indiening
23/5/2000   Verzending naar commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
31/5/2000   Inschrijving op agenda
7/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-52 Hand. 2-52 (PDF)
8/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-8/o6) Hand. 2-54 Hand. 2-54 (PDF)
8/6/2000   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
23/5/2000   Verzending naar commissie
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy, Fientje Moerman
23/5/2000   Aanwijzing rapporteur : Anne Van Lancker
23/5/2000   Bespreking
van een voorstel van resolutie
23/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+16/-0/o0)
23/5/2000   Aanneming zonder amendering
23/5/2000   Vertrouwen rapporteur
8/6/2000   Mededeling aan bestemmeling(en)
8/6/2000   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 7/6/2000, 8/6/2000
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/5/2000