Mondelinge vraag nr. 4-237

4-237 Jacques Brotchi (MR) 23/4/2008
  ademhalingskinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-262