BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
18 december 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-323

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
________
Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid
________
rijksbegroting
bezuinigingsbeleid
buitenlands beleid
________
18/12/2014 Verzending vraag
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-323 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks raken aan de gemeenschapsbevoegdheden en de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook het buitenlands beleid zal niet ontsnappen aan de besparingsplannen van de federale overheid. Dit kan rechtstreeks gevolgen hebben voor de buitenlandse betrekkingen of de organisatie ervan voor de Gewesten en Gemeenschappen.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de federale overheid oplegt op het vlak van de buitenlandse zaken ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid binnen het buitenlands beleid van de Gewesten en Gemeenschappen ?

4) Zal de minister hierover spoedig overleg plegen met de collega's uit de Gewest- en Gemeenschapsregeringen ?