Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-16

van Valérie De Bue (MR) d.d. 3 november 2014

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Desiro-treinstellen - Herhaalde technische problemen - Eventueel onderhoud door de constructeur

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
voertuig op rails

Chronologie

3/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
4/12/2014 Antwoord

Vraag nr. 6-16 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de chief executive officer (CEO) van de Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) vertonen de Desiro-treinstellen elke achtduizend kilometer technische problemen. Die situatie vindt hij terecht onaanvaardbaar.

Zijn analyse gaat echter nog verder wanneer we vaststellen dat een trein gemiddeld elke dertigduizend kilometer problemen vertoont. Deze cijfers hebben een invloed op de stiptheid, temeer daar er zich constant problemen op het net voordoen.

Daarom rijzen ook de volgende vragen:

1) Is in het contract van de nieuwe Desiro-treinstellen een testperiode opgenomen, waarbinnen we verschillende problemen, zonder bijkomende kosten, kunnen laten oplossen door de constructeur?

2) Zo neen, kunt u een raming geven van het inkomstenverlies wegens het onderhoud van deze treinstellen?

3) Heeft de NMBS de constructeurs al op deze problemen gewezen? Zal de firma een grondige studie uitvoeren om de problemen duurzaam op te lossen?

Antwoord ontvangen op 4 december 2014 :

1.      en 2. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) wil het materieel dat zij aankoopt kunnen gebruiken vanaf de indienststelling, om operationele, wettelijke en economische redenen. 

Om deze doelstelling te behalen, worden er een aantal maatregelen genomen:

3.      In het kader van het proces voor garantieopvolging, wordt de constructeur aangemaand en in gebreke gesteld. Hij moet de noodzakelijke verbeteringen aanbrengen aan het materieel, zodat de contractuele doelstellingen voor bedrijfszekerheid behaald worden.

Er worden momenteel 80 verbeteringen aangebracht op de motorrijtuigen in commerciële dienst. 

Deze verbeteringen zouden uitgevoerd moeten zijn in de loop van de lente van 2015.