BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
3 november 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-16

de Valérie De Bue (MR)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Desiro-treinstellen - Herhaalde technische problemen - Eventueel onderhoud door de constructeur
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
voertuig op rails
________
3/11/2014Verzending vraag
4/12/2014Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-16 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de chief executive officer (CEO) van de Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) vertonen de Desiro-treinstellen elke achtduizend kilometer technische problemen. Die situatie vindt hij terecht onaanvaardbaar.

Zijn analyse gaat echter nog verder wanneer we vaststellen dat een trein gemiddeld elke dertigduizend kilometer problemen vertoont. Deze cijfers hebben een invloed op de stiptheid, temeer daar er zich constant problemen op het net voordoen.

Daarom rijzen ook de volgende vragen:

1) Is in het contract van de nieuwe Desiro-treinstellen een testperiode opgenomen, waarbinnen we verschillende problemen, zonder bijkomende kosten, kunnen laten oplossen door de constructeur?

2) Zo neen, kunt u een raming geven van het inkomstenverlies wegens het onderhoud van deze treinstellen?

3) Heeft de NMBS de constructeurs al op deze problemen gewezen? Zal de firma een grondige studie uitvoeren om de problemen duurzaam op te lossen?

Antwoord ontvangen op 4 december 2014 :

1.      en 2. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) wil het materieel dat zij aankoopt kunnen gebruiken vanaf de indienststelling, om operationele, wettelijke en economische redenen. 

Om deze doelstelling te behalen, worden er een aantal maatregelen genomen:

  • De selectiecriteria worden zo vastgelegd dat alleen constructeurs die kunnen bogen op een rijke ervaring met het beoogde type materieel worden weerhouden.

  • Het bestek stimuleert het gebruik van beproefde technische oplossingen. Indien de voorheen toegepaste oplossingen niet helemaal bevredigend waren, dienen er oplossingen aangeboden te worden die getuigen van een hoge innovatiegraad.

  • De opdracht wordt toegekend op basis van een commerciële, maar vooral op basis van een technische evaluatie.

  • De homologatie van het materieel valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de constructeur.

  • De contractuele bepalingen bevatten een aantal technische evaluaties (tests, testritten, homologatie, enz.) in het kader van het keuringsproces en de aanvaardingsprocedure van het materieel.

  • Uitrusting die niet betrouwbaar is, blijft onder garantie zolang de contractuele betrouwbaarheidsdoelstellingen niet behaald worden; voor dit geval zijn er financiële boetes vastgelegd.

  • Een proces voor garantieopvolging laat toe om de systemen die niet voldoen aan de bedrijfzekerheidsnormen die bepaald zijn in het contract, snel op te sporen. 

3.      In het kader van het proces voor garantieopvolging, wordt de constructeur aangemaand en in gebreke gesteld. Hij moet de noodzakelijke verbeteringen aanbrengen aan het materieel, zodat de contractuele doelstellingen voor bedrijfszekerheid behaald worden.

Er worden momenteel 80 verbeteringen aangebracht op de motorrijtuigen in commerciële dienst. 

Deze verbeteringen zouden uitgevoerd moeten zijn in de loop van de lente van 2015.