Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7085

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 21 september 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Bpost - Rode brievenbussen - Verplaatsingen en afschaffingen - Statistieken

postdienst
officiële statistiek
plattelandsgebied
universele dienst
provincie Luxemburg

Chronologie

21/9/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-7085 d.d. 21 september 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

In uw antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 5-2157 over de door bpost geplande afschaffing van brievenbussen in plattelandsgebieden, die ik op 15 mei 2012 stelde in de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat (Commissiehandelingen 5-151COM), verklaarde u dat bpost de aanpassingen sinds 2006 nauwkeurig en heel beperkt heeft uitgevoerd, meestal via een verplaatsing of herlokalisatie van de postbussen. Hiermee wil bpost beantwoorden aan de nieuwe behoeften of houding van de bevolking.

Zou u mij een statistiek kunnen bezorgen van de “bewegingen” van de rode brievenbussen sedert 2006, met het aantal verplaatste bussen en het aantal dat gewoonweg werd afgeschaft?

Aangezien ik vooral bezorgd ben over de dienstverlening in plattelandsgemeenten, zou ik graag de cijfers hebben en het verband met de bevolkingsomvang van de betrokken gemeenten.

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

bpost beschikt niet over statistieken in verband met het aantal verplaats brievenbussen. Hieronder vindt u de evolutie van het aantal brievenbussen in het netwerk van bpost, sinds de aanpassingen tussen 2005 en 2006. bpost is van mening dat de brievenbussen die uit het netwerk werden weggehaald, steeds zeer weinig of zelfs niet gebruikt werden. bpost heeft er altijd over gewaakt dat deze dienstverlening goed toegankelijk blijft op het hele grondgebied.

Aantal brievenbussen in het netwerk van bpost: