Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6916

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 27 augustus 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

NMBS - Softwareprogramma Hastus-Rail - Evaluatie - Vakbondsvereniging - Gevolgen voor de organisatie van het werk

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
organisatie van het werk
ambtenarenvakbond
sociale dialoog
computerprogramma

Chronologie

27/8/2012Verzending vraag
14/11/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6916 d.d. 27 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De NMBS heeft met de Canadese softwareontwerper Giro een contract gesloten voor de aankoop van het softwareprogramma Hastus-Rail. Met dat programma kan de werkplanning van de treinbegeleiders worden geharmoniseerd. Die taak werd eerst vervuld door de lokale planningsverantwoordelijken. Er is afgesproken dat het programma aanvankelijk uitsluitend wordt gebruikt voor de planning van de uurroosters van de 3000 treinbegeleiders van de NMBS. Met de aankoop van het softwareprogramma heeft de NMBS onder meer de bedoeling de wachttijd tussen twee treinen voor de begeleiders te verkorten.

Sinds februari 2011, toen de aankoop van het programma werd bekendgemaakt, hebben de vakbonden ACOD-Spoor en ACV-Transcom herhaaldelijk verklaard dat het programma de druk op de treinbegeleiders nog zal verhogen, zoals dat het geval is bij de brievenbestellers van bpost ingevolge de ingebruikname van het softwareprogramma Georoute, dat eveneens door Giro werd ontwikkeld.

In een artikel van Le Soir van dinsdag 3 juli 2012 verklaarde een woordvoerder van de NMBS dat er enkele problemen waren bij de toepassing van het programma en dat er een evaluatie gepland was op het einde van de vakantie.

Welke problemen ondervindt de NMBS met het softwareprogramma Hastus-Rail?

Bevestigt u de uitvoering van een evaluatie?

Zo ja, zijn de vakbonden daarbij betrokken? Wat zijn de conclusies van de evaluatie na enkele maanden ervaring met het softwareprogramma Hastus-Rail?

Welk gevolg heeft Hastus-Rail op de organisatie van het werk van de treinbegeleiders?

Antwoord ontvangen op 14 november 2012 :

 1. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) geeft me aan dat de belangrijkste opmerkingen over de software Hastus-Rail betrekking hadden op de snelheid van het systeem, de inhoud van de dienstfiches en de overdracht van gegevens tussen de centrale diensten en de lokale planners.

 2. De NMBS heeft samen met GIRO meerdere tests uitgevoerd. GIRO heeft ook technici-experten naar de lokale planningbureaus gestuurd. Op basis van enerzijds hun ervaring en anderzijds de testresultaten zijn er meerdere aanpassingen doorgevoerd.

  De opmerkingen over de dienstfiches werden opgelijst en overgemaakt aan GIRO. De firma heeft rekening gehouden met deze opmerkingen en de software aangepast. Ontbrekende gegevens werden toegevoegd om de structuur van de dienstfiches overzichtelijker te maken. Daarnaast werden ook een aantal symbolen toegevoegd om de leesbaarheid van de fiches te verhogen.

  De overdracht van gegevens tussen de centrale diensten en de lokale planningbureaus vindt voortaan op het einde van de dag plaats onder het toeziend oog van een planner.

  Andere verbeteringen zijn al aangebracht of zijn nog in ontwikkeling. Wekelijks worden er ook interne opvolg- en evaluatievergaderingen georganiseerd.

 3. Tijdens de vakantiemaanden vonden er meerdere lokale vergaderingen plaats om de opmerkingen van de treinbegeleiders en de vakbondsafgevaardigden beter te begrijpen.

  In de loop van oktober 2012 vindt er bovendien een evaluatievergadering plaats op nationaal niveau met de vertegenwoordigers van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) sector spoor en ACV-Transcom.

 4. Reeds bij de start van het project heeft de NMBS duidelijk gemaakt dat zowel de arbeidsreglementen als de principes van de bestaande syndicale akkoorden volledig behouden zouden worden. Dit werd overigens herhaald telkens er gecommuniceerd werd met het personeel en de erkende organisaties. Het programma werd dan ook in die optiek geïmplementeerd. Hastus-Rail heeft volgens de NMBS voornamelijk een impact op het werk van de planners. Zij beschikken voortaan over een programma dat automatisch oplossingen voor de planning voorstelt en waarmee ze een aantal taken sneller kunnen afwerken.