BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4406

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Gedecentraliseerde politiescholen - West-Vlaamse politieschool - Vacatures - Capaciteit
________
politie
beroepsopleiding
________
23/12/2011 Verzending vraag
10/7/2012 Herkwalificatie
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2873
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2459
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4406 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De gedecentraliseerde politiescholen hebben sinds de politiehervorming heel wat veranderingen ondergaan, bijvoorbeeld wat de aanwerving en de opleidingsprogramma's betreft. Desalniettemin zou de uitstroom van opgeleiden voor het basiskader te beperkt zijn om vacante betrekkingen snel in te vullen. Zo wees, in de politieraad van 27 juni 2011, de korpschef van de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) op de beperkte capaciteit van de West-Vlaamse politieschool, waardoor vacante betrekkingen niet vlot kunnen worden ingevuld.

1) Deelt de geachte minister deze mening dat in het bijzonder de West-Vlaamse politieschool niet voldoende basiskaders kan opleiden om snel tegemoet te komen aan de vacante betrekkingen binnen de zones?

2) Is de toestand in de andere politiescholen gelijklopend?

3) Zo ja, wat werd reeds ondernomen om de capaciteit van de scholen te verhogen?