BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
16 juni 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2540

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel - Specifieke indicatoren kinderhanden - Risicoanalyse kinderhandel
________
mensenhandel
misdaadbestrijding
________
16/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4672
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2540 d.d. 16 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Actieplan " De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 2008-2011 " vermeldt het voorstel, te implementeren door de geachte minister van Justitie en het College van procureurs-generaal, over het rubriceren met specifieke indicatoren kinderhandel en een risicoanalyse kinderhandel in een actualisering van de richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe, door wie, voor wie en wanneer werd het voorstel geconcretiseerd over het rubriceren met specifieke indicatoren kinderhandel en een risicoanalyse kinderhandel in een actualisering van de richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel?

2) Hoe wordt deze concretisering geŽvalueerd?

3) Hoe verloopt de concretisering van deze doelstelling momenteel? Zijn er op korte termijn nog concrete initiatieven gepland?