BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
31 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2427

de Alain Courtois (MR)

aan de minister van Justitie
________
Algemeen belang - Beroep bij de Raad van State - Wijziging van de procedure
________
beroep tot nietigverklaring
administratieve rechtspraak
stedenbouwkundige planning
________
31/5/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2427 d.d. 31 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Uit de pers bleek onlangs hoe kwaad u bent op de Raad van State. Die wordt almaar meer gevat door particulieren die zich kanten tegen diverse ontwerpen waardoor ze het algemeen belang blokkeren ten voordele van het individueel belang.

Mag ik u vragen wat u zult doen om de stedenbouwkundige projecten die tegen het individuele belang indruisen voortaan te kunnen laten behandelen door de Gewesten, met de mogelijkheid tot beroep bij de Raad van State? Past het Vlaams Gewest een dergelijke procedure al niet toe?