BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
29 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6652

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Bouw van nieuwe gevangenissen - Terreinen - Kostprijs
________
strafgevangenis
Regie der Gebouwen
Antwerpen
________
29/1/2010 Verzending vraag
29/4/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6652 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5657 over de bouw van nieuwe gevangenissen, liet de geachte minister mij weten dat de keuze van de locaties onder meer afhing van de kostprijs van de grond.

Kan mij voor elk van de weerhouden locaties, alsook voor de uiteindelijk niet weerhouden locatie van Puurs, worden meegedeeld:

a. welke oppervlakte moe(s)t worden aangekocht;

b. wat de totale kostprijs van de grond is;

c. wat de prijs per vierkante meter is;

d. wie de eigenaars zijn van de gronden die moeten worden verworven?

Antwoord ontvangen op 29 april 2010 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie werkt voor de bouw van gevangenissen samen met de Regie der Gebouwen. De concrete dossiers betreffende de bouw van de gevangenissen zijn in handen van de Regie der Gebouwen.

Ik verwijs u dan ook door naar minister van Financiën, de heer Reynders, die de voogdij heeft over de Regie der Gebouwen.