BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6152

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
________
Paleis voor Schone Kunsten - Ontbreken van taalkkaders
________
schone kunsten
taalgebruik
________
7/12/2009 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4659
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6152 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zijn momenteel geen taalkaders meer voor het Paleis voor Schone Kunsten. De vroegere verhoudingen waren 50-50.

Heeft de geachte staatssecretaris reeds de nodige maatregelen genomen om taalkaders te laten opstellen voor het Paleis voor Schone Kunsten? Zo ja, op basis van welke verdeelsleutels gebeurde dit? Wanneer worden deze taalkaders van kracht?