BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
28 oktober 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4911

de Geert Lambert (Onafhankelijke)

aan de minister van Justitie
________
Wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woninghuurwet - Verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst - Correcte interpretatie - Aanpassing naar gelijkvormigheid
________
huurovereenkomst
interpretatie van het recht
makelaar
________
28/10/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5720
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4911 d.d. 28 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woninghuurwet met betrekking tot aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder dewelke is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2009 en die in werking is getreden op 17 augustus 2009 zit er een tekstverschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst.

Hierdoor kan de wet in beide taalgroepen anders ge´nterpreteerd worden. Vooral rond volgende Franstalige tekst, " des frais d'intervention d'un tiers relatifs Ó la location de l'immeuble " , kan verwarring ontstaan. De kosten van de plaatsbeschrijving zouden dus ook kunnen meegerekend worden. De Nederlandstalige tekst spreekt enkel over de kosten van de bemiddeling, dus het ereloon van de vastgoedmakelaar voor het zoeken van een huurder en de publiciteitskosten indien deze afzonderlijk aangerekend worden.

Mag ik van de geachte minister vernemen welke interpretatie hij meent de correcte te zijn? Mag ik tevens vernemen of hij van plan is deze wet aan te passen naar gelijkvormigheid?