BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
13 oktober 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4743

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Federale overheidsdiensten - Werkstraffen - Stand van zaken
________
ministerie
vervangende straf
________
13/10/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5701
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4743 d.d. 13 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken laat toe dat autonome werkstraffen onder andere kunnen worden uitgevoerd bij de federale overheidsdiensten. Momenteel werd hierover enkel een protocol gesloten met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de ministerie van Defensie.

Lopen momenteel onderhandelingen met andere federale overheidsdiensten om er werkstraffen te laten uitvoeren? Zo ja, met welke federale overheidsdiensten en wat is de stand van zaken?