BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2020-2021
________
9 november 2020
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-705

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
________
Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen
________
epidemie
infectieziekte
medisch en chirurgisch materiaal
schaarste
________
9/11/2020 Verzending vraag
9/12/2020 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 7-639
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-705 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vandaag melden de media dat er binnenkort een grote voorraad aan mondmaskers zal worden geleverd. Het aanleggen van een voldoende grote strategische reserve aan persoonlijke beschermingsmiddelen moet inderdaad een prioriteit zijn.

Uit actuele informatie van de Brugse woonzorgcentra blijkt dat er zich momenteel echter vooral een tekort aan niet-steriele handschoenen stelt. Er zijn op dit ogenblik blijkbaar zeer weinig mogelijkheden om lokaal binnen een redelijke termijn aan redelijke prijzen een geruststellende reserve aan deze handschoenen op te bouwen.

1) Is dit tekort een louter lokale vaststelling of is dit een probleem dat zich ook elders stelt?

2) Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om deze stock zo vlug mogelijk aan te vullen?

3) Is er met betrekking tot deze niet-steriele handschoenen op korte termijn zicht op het creŽren van een lokale productiecapaciteit of op het opschalen van de bestaande capaciteit?

Antwoord ontvangen op 9 december 2020 :

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, die bevoegd is voor deze kwestie.