BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2019-2020
________
2 april 2020
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-439

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
________
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
________
epidemie
infectieziekte
overheidsadministratie
ministerie
organisatie van het werk
werk op afstand
thuiswerk
________
2/4/2020Verzending vraag
7/5/2020Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-439 d.d. 2 april 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk is een transversale aangelegenheid.

Als gevolg van de coronacrisis worden er door de verschillende federale overheidsdiensten (FOD) en programmatorische federale overheidsdiensten (POD) inspanningen gedaan om zoveel mogelijk thuiswerk mogelijk te maken.

1) Kan u mij voor uw beleidsdomeinen meedelen, opgesplitst per departement, hoeveel personeelsleden er ingeschakeld zijn in het systeem van thuiswerk, als gevolg van de coronacrisis?

2) Hoeveel personeelsleden werkten er in een systeem van thuiswerk voor de coronacrisis?

3) Hoeveel bedroeg het percentage thuiswerkers ten opzichte van het totaal aantal personeelsleden voor de coronacrisis?

4) Hoeveel bedraagt het percentage thuiswerkers ten opzichte van het totaal aantal personeelsleden na de invoering van de corona-maatregelen?

5) Voorziet u de komende weken nog een verdere stijging van het aantal thuiswerkers?

6) Hoe evalueert u voorlopig dit systeem? Welke praktische knelpunten worden er ervaren op dit moment?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2020 :

Voor het antwoord op de vraag verwijs ik naar het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 7-438, gesteld aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.