BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2019-2020
________
17 januari 2020
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-294

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
________
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
________
overheidsadministratie
ambtenaar
personeel op contractbasis
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
officiŽle statistiek
________
17/1/2020Verzending vraag
10/2/2020Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-294 d.d. 17 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk alsook migratie en inburgering zijn transversale aangelegenheden.

Artikel 10 van de Grondwet bepaalt dat ęalleen Belgen tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar zijn, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteldĽ.

Kan u mij voor de administraties die onder uw bevoegdheid vallen en voor de organisaties die onder uw voogdij staan, per administratie en per organisatie, meedelen hoeveel personeelsleden, ongeacht hun statuut, niet over de Belgische nationaliteit beschikken?

Kan daarbij een opsplitsing worden gemaakt al naar gelang het gaat om onderdanen van lidstaten van de Europese Unie (EU), onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat of de Europese Economische Ruimte (EER), en onderdanen van derde landen?

Kan u wat deze laatste categorie betreft meedelen om welke landen het precies gaat?

Antwoord ontvangen op 10 februari 2020 :

Ik verwijs u naar het antwoord van de eerste minister op schriftelijke vraag nr. 7-292.