BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
23 mei 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9079

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Toekenning van een visa - Buitenlanders met openstaande facturen voor medische ingrepen - Wanbetalers
________
toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
kosten voor ziekenhuisopname
gezondheidsverzorging
Dienst Vreemdelingenzaken
________
23/5/2013 Verzending vraag
8/7/2013 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9080
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9079 d.d. 23 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Frankrijk geeft vaak visa om medische redenen aan Algerijnen die een medische ingreep moeten ondergaan die in hun eigen land niet uitgevoerd kan worden. Vele Algerijnen maken ook oneigenlijk gebruik van een toeristenvisum om zich in een Frans ziekenhuis te laten behandelen. Dat zou allemaal geen probleem zijn, als zijzelf, of de Algerijnse autoriteiten, achteraf ook de rekeningen betaalden. Dat blijft systematisch uit. Alleen al bij de AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) staan nog voor 16 miljoen euro onbetaalde Algerijnse rekeningen open. Dat is extra pijnlijk omdat AP-HP worstelt met een deficit van naar schatting 90 miljoen euro. Het probleem blijft niet beperkt tot Algerije alleen. Bij AP-HP staan ook nog voor 10 miljoen Marokkaanse rekeningen open, voor één miljoen Tunesische en voor 10 miljoen rekeningen van diverse Golfstaten die stuk voor stuk nochtans schatrijk zijn. Ziekenhuizen in heel Frankrijk zouden in totaal opgescheept zitten met maar liefst 600 miljoen euro aan onbetaalde Algerijnse rekeningen.

Graag antwoord op volgende vragen.

1) Indien de administratie of diplomatieke/consulaire vertegenwoordigers weet hebben van wanbetalers, kan dat gegeven dan invloed hebben op de al dan niet toekenning van nieuwe toeristenvisa of nieuwe visa om medische redenen?

2) Zijn er reeds visa geweigerd omwille van openstaande facturen voor medische kosten van ingrepen gedaan in België?

3) Indien ja, wat zijn de concrete cijfers en over welke landen gaat het hier in het bijzonder?

Antwoord ontvangen op 8 juli 2013 :

In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer volgende informatie mee te delen aan het geachte lid:

De Belgische Ambassades en Consulaten dienen visumaanvragen met het oog op een medische behandeling steeds verplicht voor te leggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zij kunnen deze visa dus niet ambtshalve afgeven en ook niet ambtshalve weigeren. Indien de Belgische Ambassade of Consulaat weet heeft van wanbetaling bij vorige medische visa, wordt hiervan melding gemaakt bij voorlegging van het dossier aan DVZ.

Voor de antwoorden op de vragen 2 en 3 wens ik het geachte lid te verwijzen naar mevrouw de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, die bevoegd is voor deze vragen.