BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
28 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-736

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
________
Nationale Loterij - Personeel - Taalaanhorigheid
________
Nationale Loterij
overheidsapparaat
taalgebruik
officiŽle statistiek
________
28/12/2010 Verzending vraag
17/5/2011 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-737
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-736 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de Nationale Loterij.

Kan u mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 17 mei 2011 :

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Financiën, aan wie de vraag eveneens werd gesteld.