BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
29 augustus 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6965

de Lieve Maes (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
NMBS - Gewestelijk ExpresNet - Verhoging van de perrons
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
overheidsinvestering
openbaar vervoer
spoorwegstation
________
29/8/2012Verzending vraag
19/2/2013Rappel
14/5/2013Herkwalificatie
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3556
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6965 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om het Gewestelijk ExpresNet voor de reizigers een vlot en comfortabel iets te maken, zijn er dringend investeringen nodig in tal van de toekomstige GEN-stations. De bereikbaarheid en toegang van de stationsgebouwen, wachtruimtes en de perrons moeten sterk verbeterd worden. Zo moeten de perrons verhoogd worden tot 75cm (in plaats van 55cm en 28cm) om het instappen te vergemakkelijken.

Volgens projectfiche 2152 van de FOD Mobiliteit wordt daar dan ook 64.437.390 euro voor uitgetrokken tussen 2008 en 2015. Deze informatie dateert echter al van 2009. Er blijkt geen nieuwe, meer recente informatie aanwezig te zijn.

1. Wat is de huidige stand van zaken van dit project?

2. Is het budget ongewijzigd gebleven?

3. Hoeveel werd er tot nu toe al voor dit project uitgegeven?

4. Is de geplande einddatum van deze werken nog haalbaar?

5. Welke stations zijn al volledig in orde en in welke stations en stopplaatsen moeten er nog de nodige werken gebeuren?

6. Als de voorziene einddatum niet gehaald wordt, heeft dit invloed op algemene einddatum van het GEN project ?