Vraag om uitleg nr. 5-3556

5-3556 Lieve Maes (N-VA) 14/5/2013
  de investeringen in de stations van het Gewestelijk ExpresNet
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6965
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9210