BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
4 mei 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6190

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Landsverdediging
________
Hoorn van Afrika - Piraterij - Militaire aanwezigheid - Oorlogsschepen - Atalanta-missie
________
Hoorn van Afrika
piraterij
veiligheid op zee
beveiliging en bewaking
marine
koopvaardijvloot
________
4/5/2012 Verzending vraag
5/6/2012 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6189
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6190 d.d. 4 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2008 beveiligen Europese oorlogsbodems in de Hoorn van Afrika strategische scheepsroutes en de humanitaire voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma. In maart beslisten de EU-defensieministers de Atalanta-missie met twee jaar te verlengen, waardoor het EU-contingent minstens tot december 2014 ter plaatse zal blijven. Een pijnpunt is evenwel het feit dat het aantal begeleidingsschepen ter voorkoming van piraterij, stelselmatig is gedaald. Vorig jaar daalde het aantal van 35 naar 10, om dit jaar nog verder te dalen.

1) Hoeveel oorlogsschepen zijn momenteel aanwezig in de Hoorn van Afrika?

2) Is de minister van oordeel dat dit aantal volstaat om de piraterij op een afdoende manier te bestrijden?

3) Bestaat er in de EU een akkoord om het aantal schepen opnieuw op te trekken?

4) Waaruit bestaat de Belgische bijdrage aan de Atalanta-missie?

Antwoord ontvangen op 5 juni 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Indien men alle bijdragen samenbrengt, ontplooit de internationale Gemeenschap momenteel 26 oorlogsschepen om het hoofd te bieden aan de piraterij in de Hoorn van Afrika en het Somalische bassin. Hierbij ontplooit de Europese missie Atalanta permanent drie à vier oorlogsbodems waaraan enkele bijkomende schepen zich punctueel voor korte periodes toevoegen, hoofdzakelijk ter gelegenheid van een transit via deze regio.

2. Oorlogsschepen zijn niet de enige middelen om de piraterij op een afdoende manier te bestrijden. Deze worden gebruikt in combinatie met andere lucht- en oppervlakte eenheden, zowel militair als burger.

3. Voor deze vraag verwijs ik het geachte lid naar de minister van Buitenlandse Zaken, bevoegd in deze materie.

4. Het Belgisch mandaat binnen Atalanta blijft de bescherming van de schepen in het kader van de World Food Program. Defensie heeft zich geëngageerd om een fregat in te zetten vanaf oktober 2012, voor drie maanden. Om deze bijdrage te ondersteunen wordt ook een beperkt aantal stafpersoneel in plaats gezet in de schoot van verscheidene multinationale hoofdkwartieren zowel aan wal als ingescheept.