BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
16 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-612

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Asielzoekers - Opvangproblematiek - Gebruik van de Rijkswachtkazerne van Knokke-Heist
________
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
politiek asiel
Regie der Gebouwen
sociale voorzieningen
asielzoeker
________
16/12/2010 Verzending vraag
1/8/2011 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-611
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-612 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de voormalige Rijkswachtgebouwen gelegen aan de Rijkswachtlaan, 42, in 8300 Knokke-Heist, heeft Fedasil sinds enkele maanden asielzoekers ondergebracht.

Graag had ik van de staatssecretaris een antwoord gekregen op volgende vragen:

- Hoeveel asielzoekers zijn op dit ogenblik ondergebracht in de voormalige rijkswachtkazerne van Knokke-Heist?

- Wat is het maximumaantal asielzoekers dat in deze gebouwen ondergebracht kan worden?

- Betreft het hier asielzoekers met kinderen of individuele asielzoekers?

- Welke nationaliteiten worden er ondergebracht?

- Klopt het dat de lokale overheden, zowel de gemeente Knokke-Heist als het plaatselijke Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), niet vooraf op de hoogte werden gebracht van de concrete plannen? Zo neen, kan de staatssecretaris melden wanneer het gemeentebestuur of het OCMW op de hoogte werd gebracht?

- Betreft het hier een tijdelijke opvang, dan wel een definitieve toewijzing van het gebouw aan asielzoekers?

Antwoord ontvangen op 1 augustus 2011 :

In antwoord op uw vragen,

1. Er worden momenteel drie families opgevangen die in totaal twintig personen (waarvan twee baby’s) bevatten.

2. Elk van de drie woningen is voorzien voor de opvang van zes personen (met de mogelijkheid om bedden voor baby’s toe te voegen).

3. Het gaat dus enkel over woningen voor families met kinderen.

4. Momenteel verblijven er twee families uit Kosovo en één uit Rusland..

5. Gezien de hoogdringendheid van de situatie, was men genoodzaakt beroep te doen op sites die zeer snel operationaliseerbaar waren voor de opvang van asielzoekers. De woningen in Knokke boden hierbij deze mogelijkheid.

6. De opvang wordt geregeld door een overeenkomst van bepaalde duur aangegaan tot 31 december 2011