BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4950

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NBMS) - Spoorwegmateriaal - Onderhoud - Treincapaciteit - Uitbesteding
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
voertuig op rails
onderhoud
________
28/12/2011Verzending vraag
21/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2849
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4950 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het spoorwegnet heeft de voorbije jaren te kampen gehad met ernstige en veelvuldige vertragingen of afschaffingen. Als reden wordt hiervoor vaak het gebrek aan beschikbaar materiaal aangehaald.

Het spoorwegmateriaal wordt op geregelde tijdstippen van het net gehaald voor onderhoud. Dit gebeurt hoofdzakelijk binnen de eigen werkplaatsen van de NMBS.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel rijtuigen, treinstellen of locomotieven werden het afgelopen jaar voor onderhoud binnengebracht in de werkplaatsen van de NMBS? Graag uitgesplitst per materiaaltype en werkplaats.

2) Welk percentage van de totale treincapaciteit is er gemiddeld onbeschikbaar wegens onderhoud? Graag een vergelijking met de spoorwegnetwerken in de ons omliggende landen.

3) Zijn er types rijtuigen, treinstellen of locomotieven die significant meer of minder onderhoud nodig hebben dan gemiddeld? Zo ja, welke?

4) Is de minister van mening dat het onderhoud van spoorwegrijtuigen een kerntaak is van de NMBS? Wordt een uitbesteding van het onderhoud overwogen?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2012 :

1) Het aantal uitgevoerde onderhoudsbeurten in 2011 per werkplaats en type materieel is als volgt:

Werkplaats

Motorrijtuigen

Motorwagens

Elektrische Locomotieven

Rijtuigen

Vorst

 

 

 

595

Schaarbeek

241

 

 

804

Merelbeke

317

302

173

 

Kortrijk

 

 

 

423

Oostende

399

 

213

468

Antwerpen

 

 

300

17

Hasselt

413

288

 

242

Kinkempois

311

 

338

 

Liers

 

 

 

243

Stockem

164

127

26

 

Charleroi

462

95

83

 

Châtelet

 

 

 

430

Totaal

2307

812

1133

3222

2) Gemiddeld is 14 % van het tractiematerieel buiten dienst voor onderhoud en herstellingen, en daarbovenop 5 % voor revisies en modernisaties. De licht verhoogde immobilisaties hebben te maken met de ver doorgedreven inspanningen die geleverd worden voor de installatie van TBL1+ en de zeer slechte weersomstandigheden begin 2011.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) beschikt over geen gegevens van andere spoorwegnetwerken.

3) De dieselmotorwagens MW41 hebben meer onderhoud nodig (elke 10 000 km in plaats van elke 40 000 km zoals bij het gros van het materieel).

4) Het nadenken over de taakverdeling is aan de gang in het kader van de structuurhervorming van de groep die meer coherentie en transparantie zal moeten creëren wat de organisatie van de groep en van haar opdrachten betreft.