BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4421

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Registratie Belgen in het buitenland - Ambassades - Consulaire posten - Uniformiteit - Gegevens - Cijfers
________
Belgen in het buitenland
ambassade
consulaat
________
23/12/2011Verzending vraag
31/7/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3631
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4421 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgen die naar het buitenland verhuizen, kunnen zich inschrijven bij de Belgische ambassade of een consulaire post in hun nieuw thuisland. Zij zijn daar echter niet toe verplicht.

Hierbij volgende vragen:

1) Hoeveel Belgen die in het buitenland leven, zijn geregistreerd bij een Belgische ambassade of consulaire post? Graag de cijfers per ambassade of consulaire post.

2) Welke gegevens worden geregistreerd? Is er een uniforme registratie in alle ambassades en consulaire posten?

3) Op welke wijze houden de ambassades en consulaire posten contact met de Belgen in het buitenland? Hoe vaak worden deze mensen door de ambassades of consulaire posten gecontacteerd, aangeschreven of uitgenodigd voor een activiteit?

4) Wordt aan deze mensen bij de registratie ook gevraagd of zij zich willen registreren als kiezer? Zo ja, is dat een standaardvraag in alle ambassades en consulaire posten en is die registratie dan permanent of moet die bij elke verkiezing hernieuwd worden? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2012 :
  1. Er zijn ongeveer 363 000 Belgen geregistreerd bij onze ambassades en beroepsconsulaten; 77 500 daarvan zijn minderjarigen.

  2. De registratie is uniform en bevat de gegevens vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten.

  3. De contacten gebeuren op individuele basis – bijvoorbeeld bij het vernieuwen van identiteitsdocumenten – of collectief – bijvoorbeeld bij uitnodigingen op vieringen of belangrijke bezoeken. Het aantal uitnodigingen verschilt naargelang de omstandigheden.

  4. Registratie is enkel mogelijk in overeenstemming met de regels bepaald in artikel 180bis van het Kieswetboek. Elke Belg in het buitenland die is ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de Belgische diplomatieke en consulaire beroepsposten en die aan de kiesvereisten voldoet, blijft gehouden zich in te schrijven als kiezer in een Belgische gemeente teneinde daar zijn kiesverplichtingen te vervullen.