BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4417

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding
________
identiteitsbewijs
kind
________
23/12/2011 Verzending vraag
30/3/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3561
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-6243
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4417 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds een paar jaar kunnen ouders die met hun kinderen jonger dan 12 jaar naar het buitenland willen reizen, een Kids-ID aanvragen. Deze elektronische identiteitskaart bevat naast de gewone identiteitsgegevens ook een toegang tot het Hallo Ouders-Systeem. Als een kind verloren loopt, een ongeval heeft of in moeilijkheden verkeert, kunnen personen die het kind in nood aantreffen het telefoonnummer op de achterzijde van de kaart bellen. De toepassing Hallo Ouders telefoneert dan de zeven nummers die de ouders vooraf hebben opgegeven tot iemand van de familie bereikt is. Als er niemand opneemt, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar het noodnummer van Child Focus. De kids-ID kan ook gebruikt worden om zich op het internet te identificeren.

Onze vragen:

1) Hoeveel Kids-ID's werden er reeds uitgereikt (graag cijfers per jaar en per gewest)?

2) Hoeveel van die Kids-ID's werden gelinkt met het Hallo Ouders-systeem?

3) Hoe vaak werd effectief gebruik gemaakt van het Hallo Ouder-systeem?

4) De Kids-ID is vooral van belang als kinderen meereizen met hun ouders naar het buitenland. Zij zullen dus waarschijnlijk enkel in het buitenland deze kaart bij zich dragen, als ze al niet door de ouders wordt bijgehouden. Op welke manier zullen buitenlanders die het kind in een noodsituatie aantreffen weten dat ze het nummer achterop de kaart moeten bellen? Bestaat dit systeem ook in het buitenland?

5) Hoeveel kost het Hallo Ouders-systeem?

6) Is het Hallo Ouders-systeem ook mogelijk op de e-ID van kinderen ouder dan 12 jaar? Zo ja, op welke manier? Zo niet, overweegt de geachte minister om deze mogelijkheid te voorzien?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Provincie

Totaal Kids-ID

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Algemeen totaal

909.263

65

6.850

610

181.240

425.031

295.467

Totaal Antwerpen

136.479

0

1.305

78

25.540

63.632

45.924

Totaal Brussel

99.239

7

564

128

18.395

47.586

32.559

Totaal Vlaams-Brabant

94.779

0

0

0

17.623

46.174

30.982

Totaal Waals  Brabant

40.215

0

825

145

10.742

17.420

11.083

Totaal West-Vlaanderen

86.115

53

427

17

11.719

43.530

30.369

Totaal Oost-Vlaanderen

116.977

0

0

0

24.637

55.126

37.214

Totaal Henegouwen

103.372

0

0

0

17.776

48.838

36.758

Totaal Luik

96.058

5

1.898

139

23.148

42.489

28.379

Totaal Limburg

67.681

0

1.831

103

12.144

31.450

22.153

Totaal Luxemburg

26.438

0

0

0

8.109

10.888

7.441

Totaal Namen

41.910

0

0

0

11.407

17.898

12.605

Wallonië

307.993

5

2.723

284

71.182

137.533

96.266

Brussel

99.239

7

564

128

18.395

47.586

32.559

Vlaanderen

502.031

53

3.563

198

91.663

239.912

166.642

Ik vestig er de aandacht op van het geachte lid, dat de aangehaalde problematiek tot de bevoegdheden behoort van mijn collega, de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, aan wie ik deze vraag heb overgemaakt.

Wat betreft het aangehaalde voorstel door het geachte lid zal deze mogelijkheid met Fedict onderzocht worden om dit in de toekomst operationeel te maken.