BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4411

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Civiele bescherming - Vrijwilligers - Aanwerving - Statuut
________
burgerbescherming
vrijwilligerswerk
aanwerving
beroepsstatus
________
23/12/2011 Verzending vraag
6/3/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3319
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4411 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2009 stuurde de voorzitter van de vrijwilligers van de civiele bescherming, de heer Roland Dobbelaere, een noodsignaal uit: "Bij de volgende serieuze overstroming zal er niemand meer zijn om de zandzakken te vullen" (het Nieuwsblad 21.02.2009).

Het aantal vrijwilligers is in de meeste eenheden aanzienlijk geslonken en de gemiddelde leeftijd ligt hoog. "We zijn een echte ouwe-peekesclub geworden", aldus Dobbelaere, met alle gevolgen van dien. Jong bloed is dringend nodig om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Het ongenoegen tegenover Binnenlandse Zaken is groot. Blijkbaar is men daar al jaren doof voor de grieven van de vrijwilligers en wordt niet eens geantwoord op brieven van kandidaat-vrijwilligers.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt, zei de vrijwilligers absoluut te willen behouden en te willen investeren in een betere opleiding. Hij kondigde ook aan dat werd gewerkt aan een nieuw statuut dat mogelijk nieuwe mensen zou aantrekken.

Toch duurde het nog tot september 2010 vooraleer een echte campagne werd gelanceerd om kernvrijwilligers te werven voor de Civiele Bescherming. Hierbij werden infodagen georganiseerd, lokale jobbeurzen bezocht en flyers, badges en pins uitgedeeld op grote evenementen. Bovendien kregen alle beroepsagenten, kernvrijwilligers en vrijwilligers een persoonlijke brief waarin hen werd gevraagd hun naaste omgeving warm te maken voor de taak van kernvrijwilliger bij de Civiele Bescherming. De campagne bleek een groot succes met 583 kandidaturen.

Onze vragen:

1) Kan de minister een overzicht per eenheid geven van het aantal beroepsmedewerkers, kernvrijwilligers en vrijwilligers op dit moment?

2) Is daarmee telkens het voorziene kader opgevuld?

3) Wat is momenteel de gemiddelde leeftijd bij de kernvrijwilligers en de vrijwilligers?

4) Werd effectief een nieuw statuut gecreŽerd voor de vrijwilligers?

- Zo ja, wat houdt dat in? Wordt een onderscheid gemaakt tussen een kernvrijwilliger en een vrijwilliger en zo ja, op welke vlakken?

- Zo niet, waarom niet? Wordt hieraan nog gewerkt of is dit plan afgevoerd?

5) Werd effectief geÔnvesteerd in een betere opleiding?

- Zo ja, op welke manier en wat is de kostprijs?

- Zo niet, waarom niet? Wordt hieraan nog gewerkt of is dit plan afgevoerd?

6) Er waren 583 kandidaturen voor 400 vacatures.

- Hoeveel kandidaten slaagden voor de test waaruit moest blijken of ze medisch geschikt zijn als kernvrijwilliger?

- Hoeveel kandidaten hebben ondertussen hun opleiding afgerond en zijn effectief kernvrijwilliger?

- Werd een wervingsreserve aangelegd van kandidaten die geslaagd waren in de test en de opleiding, maar die niet onmiddellijk aan de slag konden? Zo ja, om hoeveel mensen gaat het?

Antwoord ontvangen op 6 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hierna het antwoord op zijn vraag:

1) De gevraagde statistische gegevens worden in de tabel onderaan gegeven.

2) Per operationele eenheid van de Civiele Bescherming zijn er 120 kernvrijwilligers voorzien. Dit quotum is niet in alle eenheden bereikt. Er zijn echter verschillende kandidaturen ingediend sinds de laatste aanwervingsgolf. De kandidaturen worden in aanmerking genomen bij de volgende aanwerving.

3) De gemiddelde leeftijd van de kernvrijwilligers is 45 jaar en die van de reservisten 51 jaar.

4) Het dossier inzake het nieuwe statuut van de kernvrijwilligers wordt onderzocht.

5) De opleiding van de kernvrijwilligers kostte in 2011 ongeveer 157 750 euro. De kernvrijwilligers volgen jaarlijks een opleiding van 80 uren.

6) De medische statistieken zijn niet beschikbaar. Niettemin werden van alle kandidaturen die tijdens de aanwervingscampagne van 2010 ingediend werden, 307 kandidaten in de loop van 2011 toegelaten tot de stage voor alle operationele eenheden van de Civiele Bescherming. Omdat de stages nog niet afgerond zijn in alle eenheden zijn er nog geen slaagstatistieken beschikbaar.

Sinds 1 januari 2011 hebben 319 personen een kandidatuursbrief ingediend om kernvrijwilliger te worden bij de Civiele Bescherming. Deze kandidaten zullen in aanmerking genomen worden bij de volgende aanwerving.

Eenheden

 

Unités

Kernvrijwilligers

 

Volontaires du noyau

Kernvrijwilligers in opleiding

Volontaires du noyau en formation

Reservisten

 

Réservistes

Totaal

 

Total

Liedekerke

65

32

36

133

Libramont

36

49

50

135

Ghlin

64

50

47

161

Jabbeke

26

67

74

167

Crisnée

89

28

59

176

Brasschaat

43

59

21

123

Totaal - Total

323

285

287

895