BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4410

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Openbaar vervoer - Veiligheid - Inzet lokale politieagenten
________
gemeentepolitie
openbare veiligheid
geweld
achterstandsbuurt
openbaar vervoer
________
23/12/2011 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3318
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4410 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

"De lokale politie moet meer gebruik maken van het openbaar vervoer" aldus voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, in De Standaard en Het Laatste Nieuws van 25 november 2008, naar aanleiding van een aantal zware incidenten op de bus in Anderlecht. Volgens hem zijn probleembuurten in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de lokale politie, en de zichtbare aanwezigheid van de agenten zou een ontradend effect hebben op een agressor.

Mijn vragen:

1) Deelt de minister de mening van haar voorganger?

2) Heeft haar Federale Overheidsdienst sinds 2008 inspanningen gedaan om de lokale politie aan te sporen meer gebruik te maken van het openbaar vervoer? Zo ja, welke, en in welke mate werd hierop positief gereageerd?

3) Is ooit een onderzoek gevoerd naar het effect van de aanwezigheid van agenten in uniform op het openbaar vervoer in probleemwijken?

4) Heeft de minister weet van plaatselijke richtlijnen bij lokale politiekorpsen over het gebruik van het openbaar vervoer door agenten voor niet-dringende verplaatsingen, zoals in Antwerpen?

5) Hoeveel agenten in uniform die gebruik maakten van het openbaar vervoer werden sinds begin 2009 het slachtoffer van agressie? Graag cijfers per jaar, per gewest en per soort van openbaar vervoer (trein, metro, tram en bus).

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

Ik treed mijn voorganger bij wanneer hij stelde dat de aanwezigheid van politiemensen op het openbaar vervoer een pluspunt is. Om die reden hebben DE LIJN, TEC, Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel (MIVB) aan de leden van de geïntegreerde Politie tijdens dienstopdrachten of voor het woon-werkverkeer, op hun diensten van geregeld vervoer, gratis vervoer aangeboden op vertoon van hun dienstkaart.

Op die manier maken zij zich kenbaar bij de bestuurders en dienen zij in geval van ernstige problemen tussen te komen. 

Naast Antwerpen en Brussel heb ik kennis van een samenwerkingsakkoord tussen de diensten van DE LIJN en de lokale politie van Leuven, waar sinds augustus 2007, politiemensen in uniform regelmatig de bus nemen en op piekmomenten extra toezicht houden aan de drukste haltes. Het is echter niet omdat bepaalde initiatieven van de lokale politie niet specifiek in ‘the picture’ komen dat ze niet bestaan; ik ben en dan ook van overtuigd dat er meer soortgelijke initiatieven bestaan. 

Wij hebben ook 250 bijkomende politie-inspecteurs gerekruteerd voor de veiligheid in het openbaar vervoer. 

Er zijn op het centrale niveau echter geen gegevens beschikbaar met betrekking tot het aantal geüniformeerde politiemensen dat het openbaar vervoer gebruikt tijdens dienstopdrachten of voor het woon-werkverkeer.