BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4387

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
NMBS Holding - Personeel - Taalaanhorigheid
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
overheidsapparaat
taalgebruik
officiŽle statistiek
________
28/12/2011 Verzending vraag
28/8/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-749
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4387 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor NMBS Holding.

Kan de minister mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 28 augustus 2012 :

1.   en 2. De graden worden als volgt gerangschikt in negen hiërarchische rangen : 

1, 2 en hogere rang 3

Hogere kaderleden

3

Niveau master

4

Niveau bachelor 

5

Niveau secundair onderwijs

6

Interne bevordering van personeel rang 7

7

Tweede graad van het technisch of algemeen secundair onderwijs of 2de leerjaar van de derde graad van het beroepsonderwijs

8

Interne opleiding

9

Geen diploma of getuigschrift

Op 1 juli 2012 waren er bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding (Kas der Geneeskundige Verzorging inbegrepen) 3 967 bezoldigde FTE’s, waarvan 3 648 statutair en 319 niet-statutair.  

3.   Het aantal bezoldigde VTE’s op 1 juli 2012 per niveau (rang) en per taalrol is als volgt : 

NMBS-Holding & KGV

 

 

Niveau

Buiten rang

1+

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

6

7

8

9

Totaal

5

7

24

27

31

162

668

348

785

997

9

567

15

322

Franstalig

2

4

10

15

16

76

317

178

407

482

4

275

6

174

Nederlandstalig

3

3

14

12

15

86

351

170

378

515

5

292

9

148