BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4381

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen
________
illegale migratie
politiek asiel
geweld
sociale voorzieningen
gevangenisstraf
officiŽle statistiek
asielzoeker
________
28/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2199
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4381 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer de directies van gesloten centra voor de opvang van illegalen en uitgewezen asielzoekers geconfronteerd worden met ernstige gevallen van gewelddadige feiten, dan kunnen zij sinds 2002 de daders naar een gevangenis laten overplaatsen.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie heeft er zich in de Collectieve Brief van 24 december 2004 toe verbonden binnen de vierentwintig uur een antwoord te formuleren op de vraag tot overname.

Kunnen de geachte minister of de geachte staatssecretaris meedelen hoeveel aanvragen om een vreemdeling vanuit een gesloten centrum naar een gevangenis te sturen werden gedaan, dit voor 2008, 2009 en 2010, en opgesplitst per gesloten centrum? Graag ook bij elke aanvraag het resultaat (aanvaarde dan wel geweigerde overname).

Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

Aangezien de verzoeken die in dat kader aan de strafinrichtingen zijn gesteld niet worden geregistreerd, is het niet mogelijk de gevraagde informatie te bezorgen.