BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4225

de Lieve Maes (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Machelen - Gewestelijk Express Net (GEN) - Nieuw station Machelen Kerkstraat - Gevolgen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
openbaar vervoer
spoorwegstation
________
28/12/2011Verzending vraag
12/7/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2994
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4225 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij besprekingen die in de regio plaatsvonden rond het Uplace project op grondgebied van de gemeente Machelen, werden ook plannen besproken die te maken hebben met de spoorwegstations in de buurt. Deze plannen zouden kaderen in het GEN-project (Gewestelijk Express Net).

Bij de beschikbare projecten (toen die nog toegankelijk waren via de website) was er echter geen "spoor" van een specifiek projectonderdeel hiervoor.

Ook op de plannen die beschikbaar zijn voor het GEN-project is er geen spoor van een station 'Machelen Kerkstraat'. Daar dit onderdeel cruciaal is voor het hele project, had ik daarom toch graag enige verduidelijking hieromtrent gekregen:

1) Is er een bestaand project (of projectonderdeel) voor een station genaamd "Machelen Kerkstraat"? Moet het trouwens niet "Machelen Kerklaan" zijn? Want er is in Machelen wel een Kerklaan, maar geen Kerkstraat.

2) Zo ja, wat houdt dit juist in, wat is de tijdslijn en over welk bedrag spreken we hier ?

3) Hoe wordt dit project gefinancierd (vorm, deelnemers, aanvang)?

4) Klopt het dat dit moet gezien worden als een verhuis van het station Buda? Met andere woorden verdwijnt dit station dan? Zo ja, wanneer? Zijn hier bijkomende kosten aan verbonden?

5) Indien het bovenstaande scenario niet correct is, zijn er dan andere plannen voor deze omgeving? Zo ja, wat zijn de details hiervan?

6) Wat gebeurt er dan met het bestaande station Machelen? Blijft dit? Verdwijnt dit?

Antwoord ontvangen op 12 juli 2012 :

1.en 4. Omdat de huidige stopplaats Buda perifeer ligt ten opzichte van de nieuwe ontwikkelingen in het reconversiegebied Machelen – Vilvoorde en enkel treinen kan ontvangen die via spoorlijn 25 rijden, zal deze stopplaats enkele honderden meters naar het noorden verplaatst worden. Hierdoor ontstaat er een nieuwe Gewestelijk Express Net GEN-stopplaats tussen de Kerklaan en de Nieuwbrugstraat in Machelen waar ook treinen kunnen stoppen die rijden via de spoorlijnen 27 en 26, het oostelijk ringspoor rond Brussel.

Omdat de naam “Buda” niet verwijst naar deze nieuwe locatie, zal de naam veranderd worden in “Machelen”.

2.3. 5. en 6. Dit dossier wordt momenteel onderzocht door Infrabel en er is nog geen enkele beslissing genomen.