BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3953

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Station Geraardsbergen - Parkeerproblematiek
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
openbaar vervoer
spoorwegstation
parkeerterrein
________
28/12/2011Verzending vraag
6/3/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-500
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3953 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het station van Geraardsbergen maakt deel uit van het Gewestelijk ExpresNet (GEN). Het zal niet evident zijn om de parkeerdruk op te vangen die daarvan het gevolg zal zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wil de geachte minister het tijdspad, de investeringen en de kosten aangeven die gepaard gaan met de realisatie van het GEN voor Geraardsbergen?

2) Op welke wijze denkt men de parkeerproblematiek te zullen opvangen? Welke middelen werden daarvoor in budgetten van de NMBS-Holding en Infrabel uitgetrokken, voor welke jaren en voor welke concrete investeringen?

3) Welke investeringen zal de stad Geraardsbergen in de planning zelf moeten uitvoeren en bekostigen, en voor welke bedragen?

Antwoord ontvangen op 6 maart 2012 :

1. In het kader van het Gewestelijk Expresnet kan Geraardsbergen een bediening krijgen via Denderleeuw naar de Brusselse Noord-Zuidverbinding en/of via Halle naar Brussel-Schuman. Voor de eerste route zijn de werken bezig op de lijn 50A om ze op vier sporen te brengen. Dit zou klaar zijn tegen einde 2015. Voor de tweede route zijn de werken bezig op het baanvak Watermaal-Schuman-Josaphat. Die zouden eveneens tegen einde 2015 klaar zijn.

2. Er is nog geen beslissing genomen over de parkings aan het station van Geraardsbergen. Zoals alle toekomstige investeringen, zal dit globaal bekeken worden in het kader van de komende discussies over een nieuw meerjareninvesteringsprogramma voor de periode 2013-2025.

3. Uit het vorige antwoord blijkt dat deze vraag voorbarig is. Zoals altijd zal er op het gepaste moment voorafgaand overleg met het betrokken stadsbestuur zijn.