BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3950

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Gent-Geraardsbergen - Renovatie en verbeteringswerken - Inlassen van een bijkomende piekuurtrein
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
pendel
vervoersduur
provincie Oost-Vlaanderen
________
28/12/2011Verzending vraag
22/3/2013Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-258
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3950 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In oktober 2008 diende ik in de Kamer van volksvertegenwoordigers de schriftelijke vraag nr. 564 (Schriftelijke vragen en antwoorden, nr. 52-0039, blz. 10045) in betreffende de werken aan het station van Scheldewindeke en de extra verlichting op de lijn Gent-Geraardsbergen. In het antwoord op deze schriftelijke vraag, kondigde de geachte minister concrete maatregelen aan zoals de vernieuwing van de fietsenstalling in Scheldewindeke en de uitrusting van diverse stations met verlichte stationsnaamborden. Vandaag, precies twee jaar later stel ik met ontgoocheling vast dat de vooropgestelde maatregelen niet werden uitgevoerd of opgestart.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Bestaat er intussen meer duidelijkheid over de bestemming die het stationsgebouw van Scheldewindeke zou krijgen? Zo ja, wat zijn de plannen? Zo neen, wanneer zal die duidelijkheid er komen?

2) In het antwoord van de geachte minister op mijn schriftelijke vraag 564 van 1 oktober 2008 stelde ze dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) eind 2009 nieuwe fietsenstallingen zou plaatsen aan weerszijden van de overweg. Intussen heeft de gemeente een tijdelijke fietsenstalling opgetrokken, maar de nieuwe fietsenstallingen werden op heden nog niet geplaatst. Wanneer worden deze werken uitgevoerd?

3) Eveneens in antwoord op mijn schriftelijke vraag 564 van oktober 2008 kondigde de minister aan dat midden 2009 op de perrons van de stations van Balegem-Zuid, Balegem-Dorp, Scheldewindeke, Moortsele, Landskouter en Gontrode verlichte stationsborden zouden worden geplaatst. Tot op heden werden deze werken nog niet uitgevoerd. Wanneer plant men ze te kunnen realiseren?

4) Wegens treinvertragingen hebben heel wat pendelaars (die 's avonds vertrekken uit Brussel) richting de stations van Balegem-Zuid, Balegem-Dorp, Scheldewindeke, Moortsele en Landskouter aansluitingsproblemen in het station van Zottegem. Het gebeurt niet zelden dat de trein richting Poperinge (IC-2339 met voorzien aankomstuur in Zottegem om 18u14) vertraging heeft, waardoor ze de trein richting Gent-Sint-Pieters ( L-1888) niet meer kunnen halen. De pendelaars zijn genoodzaakt een uur te wachten op een volgende trein. Bestaat er een mogelijkheid om bij de volgende herziening van de uurroosters een extra piekuurtrein in te lassen (omstreeks 18u50)?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2013 :

1.   Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de toekomstige bestemming van het stationsgebouw. In afwachting van een definitieve oplossing, zal de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een contract afsluiten met een plaatselijke krantenwinkel om de wachtzaal te openen en te sluiten.

Om een definitieve bestemming te geven aan het gebouw zal eerst met de gemeente bekeken worden of zij geïnteresseerd is. Indien dit niet het geval is, zal op de private markt gezocht worden naar potentiële gebruikers voor het gebouw.

2.   In 2013 voorziet de NMBS-Holding nieuwe fietsenstallingen aan het station Scheldewindeke. De bouwvergunning hiervoor is al ingediend. De werken voor deze fietsenstalling kunnen echter pas uitgevoerd worden op voorwaarde dat de gemeente Oosterzele eerder gemaakte afspraken uit 2008 inzake terreinaanleg aan het station nakomt.

3.   De verlichte stationsnaamborden werden geplaatst in november 2011.

4.    Het inlassen van een bijkomende trein met vertrek uit Zottegem rond 18u50 naar Gent-Sint-Pieters is bij gebrek aan personeel en materieel spoortechnisch niet haalbaar. De NMBS voorziet echter wel een wachttijd van 10 minuten aan L 1888 met vertrek uit Zottegem om 18u18 op IC L 2339 (aankomst in Zottegem om 18u14). Door deze maatregel zal de aansluiting tussen beide treinen in de meeste gevallen verzekerd worden.