BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3939

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
NMBS - Loonkosten, pensioenleeftijd en extralegale voordelen - Vergelijking met andere landen in de Europese Unie
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
loonkosten
vergelijkend onderzoek
pensioenvoorwaarden
________
28/12/2011Verzending vraag
14/5/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-161
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3939 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De loonkosten wegen soms gevoelig op de leefbaarheid en rendabiliteit van een bedrijf. Bij de spoorwegen zal dit niet minder het geval zijn. Met dit gegeven moet uiteraard rekening worden gehouden bij het inschatten van de gevolgen van de liberalisering van het spoor.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1.Beschikt de minister over vergelijkende cijfers van de hoogte van de loonkosten van het spoorwegpersoneel in de landen van de Europese Unie (EU)? Zo ja, wil zij de gegevens ervan mededelen? Zo nee, kan zij opdracht geven om die gegevens te verzamelen?

2.In welke mate wegen eventuele verschillen in loonkost nu reeds door op de concurrentiepositie van de NMBS? In welke mate zal dat eventueel ook in de toekomst het geval zijn?

3.Welke is de pensioenleeftijd van het rijdend personeel in BelgiŽ en in de andere EU-landen?

4.Welke extralegale voordelen ontvangt het spoorwegpersoneel in ons land en in de andere EU-landen?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

1. en 2. De NMBS-Groep beschikt niet over dergelijk cijfermateriaal.

De liberalisering van de spoorwegmarkt en de daarbij horende concurrentie hebben tot gevolg dat het moeilijk zal zijn de hand te leggen op dergelijke gevoelige en vertrouwelijke informatie.

De kwestie is inderdaad bijzonder complex. Ongeacht of het nu gaat over de pensioenleeftijd dan wel het salarisniveau – als er een vergelijking wordt gemaakt tussen landen, moet er rekening worden gehouden met de arbeidsvoorwaarden (overheidssector of privécontract/ evolutie van het maatschappelijk kader van een hele reeks spoorwegmaatschappijen en wel over een goede tien jaar) alsook met de levensstandaard en andere elementen.

3. Op de leeftijd van 65 jaar moeten alle personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep voorgoed de dienst verlaten.

Het rijdend personeel kan op rustpensioen worden gesteld vanaf de leeftijd van 55 jaar indien het personeelslid ten minste 30 jaar werkelijke rijdiensten heeft volbracht en op een leeftijd vastgesteld tussen 55 en 60 jaar naar rata van zijn/haar werkelijke rijdiensten en sedentaire diensten die in totaal ten minste 30 jaar moeten bedragen.

4. De personeelsleden van de NMBS-Groep genieten van verkeersvoordelen in het binnenverkeer en in het internationaal verkeer.

Zowel statutaire als niet-statutaire personeelsleden genieten van een hospitalisatieverzekering.

Sommige niet-statutaire personeelsleden genieten van een groepsverzekering.

Via de Kas van de Sociale Solidariteit –die deel uitmaakt van het Fonds der Sociale Werken van de NMBS-Groep en zowel door het personeel als door de werkgever wordt gefinancierd–  genieten de statutaire personeelsleden van de NMBS-Groep –zowel actieve als gepensioneerde– alsook de personen ten hunnen laste van aanvullende tegemoetkomingen inzake gezondheidszorg alsook andere voordelen van sociale aard.

Daarnaast kunnen alle personeelsleden gebruik maken van de diensten van de bedrijfsrestaurants van de NMBS-Groep en ontvangen zij –met uitzondering van de hogere ambtenaren–maaltijdcheques.

De NMBS-Groep is niet op de hoogte van de gegevens aangaande eventuele extralegale voordelen die spoorwegpersoneelsleden in andere Europese Unie (EU)-landen zouden ontvangen.