BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
2 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3900

de André du Bus de Warnaffe (cdH)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap
________
lift
faciliteiten voor gehandicapten
lichamelijk gehandicapte
Unia
meergezinswoning
veiligheidsnorm
Myria
________
2/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1462
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3937
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3900 d.d. 2 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft de aanbevelingen voor de toegang tot liften voor gehandicapten herzien.

Het Centrum vreest namelijk dat het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de veiligheid van liften moeilijkheden teweegbrengt voor de toegang, want het bepaalt de liften moeten worden uitgerust met een kooideur of met een elektronisch veiligheidsgordijn. Het plaatsen van een dubbele deur kan de beschikbare ruimte verkleinen, met als gevolg dat personen die zich in een rolwagen verplaatsen eventueel onmogelijk hun woning kunnen bereiken.

Het Centrum dringt aan op een wijziging van dit koninklijk besluit en voor het opnemen van de term redelijke aanpassing, zodat personen in een rolwagen de lift kunnen gebruiken.

1) Zal het koninklijk besluit worden aangepast, conform de aanbevelingen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen?

2) Kan de Belgische Staat aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van het verdrag van de Verenigde Naties inzake het toegankelijkheidsprincipe?

3) Kan, in sommige gevallen, personen met een rolwagen een speciale sleutel ter beschikking worden gesteld om de laserapparatuur tijdens het gebruik van de lift uit te schakelen?