BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
5 november 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-304

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Asielcentra - Bedreigingen en geweldpleging - Aantallen
________
sociale voorzieningen
politiek asiel
discriminatie op grond van godsdienst
Nederland
geweld
officiële statistiek
asielzoeker
________
5/11/2010 Verzending vraag
1/8/2011 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-303
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-304 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In De Telegraaf van dinsdag 19 oktober 2010 wordt een onderzoek van de Stichting Gave belicht. De resultaten daarvan waren te zien in het televisieprogramma “Uitgesproken EO”. De conclusie van het onderzoek is dat in veel asielcentra in Nederland christelijke asielzoekers door islamitische medebewoners bedreigd of zelfs mishandeld worden.

Volgens de Stichting Gave zouden christenen in 75 % van de asielcentra te maken krijgen met discriminatie, komen in 67 % van de centra (doods)bedreigingen voor en is er in 33 % sprake van fysiek geweld. Meestal zijn islamitische medebewoners verantwoordelijk voor het geweld en de bedreigingen.

In Nederland wil de verantwoordelijke minister, naar aanleiding van dit onderzoek, een onafhankelijk meldpunt oprichten waar asielzoekers anoniem kunnen melden dat ze door andere asielzoekers bedreigd of mishandeld zijn.

Wanneer in Nederland dergelijke zaken in dergelijke proporties worden vastgesteld, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit in ons land totaal anders zou zijn. Vandaar onze vragen :

1. Hoeveel incidenten, waarbij christelijke asielzoekers het slachtoffer werden van bedreigingen en / of geweld, deden zich in de laatste drie jaar in de Belgische asielcentra voor? Graag kreeg ik een uitsplitsing per jaar en per soort feiten (bedreigingen, geweld of beide).

2. In hoeveel procent van de gevallen waren moslims verantwoordelijk voor de incidenten?

3. Worden die incidenten geregistreerd in de asieldossiers van de daders en van de slachtoffers?

4. Wordt er pro-actief opgetreden om deze problemen in de asielcentra te voorkomen? Zo ja, op welke manier?

Antwoord ontvangen op 1 augustus 2011 :

Ik heb reeds een gelijkaardige vraag gekregen van mevrouw Alexandra Colen en ik u dus een antwoord geven in dezelfde bewoordingen.

1 tot 3. Er werd mij geen enkel geval van deze ernst in de Belgische opvangcentra gemeld. Er kunnen natuurlijk soms hevige spanningen of zelfs ruzies zijn tussen bewoners afkomstig uit landen of regio’s waar er onrust of conflicten zijn (ik denk aan landen uit de Balkan of de Kaukasus bijvoorbeeld). Maar het zou verkeerd en zelfs onjuist zijn om deze spanningen in de opvangcentra te beschouwen enkel als ‘religieuze’ spanningen.

4. De vraag over het gevolg van de daden die u aanhaalt in verband met de afloop van de asielprocedure zelf valt niet onder de bevoegdheid van de opvang van asielzoekers.

5. Over het algemeen, is het omgaan met culturele verschillen een belangrijk aspect in het dagelijkse werk in de opvangstructuren. Maar nogmaals, de ernstige feiten die u aanhaalt, doen zich niet voor in onze opvangstructuren. In ieder geval kunnen de incidenten die er zijn niet zo simplistisch beschouwd worden als het systematisch werk van een bepaalde religieuze groep tegen een andere religieuze groep of van alleenstaande individuen met een andere religie.