BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
12 augustus 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2948

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Spoorwegpolitie - Kortrijk - Vaste post - Aanvraag Politiezone VLAS
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
politie
criminaliteit
misdadigheid
openbare veiligheid
________
12/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4407
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2948 d.d. 12 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De criminaliteit in de stationsbuurt van Kortrijk tiert al sinds de zomer 2010 welig. In september 2010 betreurde de korpschef van de Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) dat er aan het station "maar weinig spoorwegpolitie te zien was". Maar er zou toen beterschap op komst zijn: er werd een "protocol van samenwerking" ondertekend, maar het was nog wachten op een concretisering ervan. Meer dan negen maand later is hier niet veel van te merken.

Omdat de onveiligheid in en rond het Kortrijkse station er sindsdien niet is op verminderd, wel integendeel, heeft de korpschef onlangs naar eigen zeggen (politieraad van 30 mei 2011) 'een dringende brief' geschreven naar de commissaris-generaal van de Federale Politie waarin hij vraagt om een vooruitgeschoven post van de spoorwegpolitie in Kortrijk.

Tot op heden zou deze brief onbeantwoord zijn gebleven.

1) Is de geachte minister op de hoogte van de "dringende brief" van de Kortrijkse korpschef?

2) Hoe komt het dat er nog steeds geen antwoord geformuleerd is op de vraag van de korpschef, gezien het prangend probleem?

3) In hoeverre is zij bereid om Kortrijk een vaste post van de spoorwegpolitie toe te kennen, gezien de grote onveiligheid in en rond het station? Wanneer mag men deze post verwachten? Zo niet, waarom niet?