BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2876

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - EHBO-opleiding
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
bestuurder
eerste hulp
________
27/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4393
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2876 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Af en toe gebeurt het dat iemand onwel wordt op de trein. Er wordt dan via de intercom gevraagd of er dokters of verpleegkundigen aan boord zijn.

In sommige gevallen is elke seconde van belang. Een goede inschatting van wat er aan de hand is, is soms cruciaal en kan levens redden.

Volgens mijn informatie volgen treinbegeleiders tijdens hun opleiding geen cursus voor eerste hulp bij ongelukken (EHBO) laat staan dat die EHBO-kennis regelmatig wordt opgefrist. Men kan zich dan ook afvragen of dit niet aangewezen zou zijn voor het geval er geen professionele hulpverleners aan boord zijn.

Mijn concrete vragen:

1) Krijgen treinbegeleiders een cursus EHBO in hun opleiding?

2) Zo ja, uit hoeveel uren bestaat deze cursus? Wordt deze cursus regelmatig opgefrist?

3) Zo niet, overweegt de geachte staatssecretaris om de opleiding in die zin aan te passen of om treinbegeleiders aan te moedigen zelf een EHBO-cursus te volgen, bijvoorbeeld door daar een incentive (extra verlof of premie, ) tegenover te stellen?

4) Hoe vaak waren er het voorbije jaar incidenten op treinen waarbij mensen medische verzorging nodig hadden?