BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
3 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2200

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
________
Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen
________
illegale migratie
politiek asiel
geweld
sociale voorzieningen
gevangenisstraf
officiŽle statistiek
asielzoeker
________
3/5/2011 Verzending vraag
5/7/2011 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2199
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2200 d.d. 3 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer de directies van gesloten centra voor de opvang van illegalen en uitgewezen asielzoekers geconfronteerd worden met ernstige gevallen van gewelddadige feiten, dan kunnen zij sinds 2002 de daders naar een gevangenis laten overplaatsen.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie heeft er zich in de Collectieve Brief van 24 december 2004 toe verbonden binnen de vierentwintig uur een antwoord te formuleren op de vraag tot overname.

Kunnen de geachte minister of de geachte staatssecretaris meedelen hoeveel aanvragen om een vreemdeling vanuit een gesloten centrum naar een gevangenis te sturen werden gedaan, dit voor 2008, 2009 en 2010, en opgesplitst per gesloten centrum? Graag ook bij elke aanvraag het resultaat (aanvaarde dan wel geweigerde overname).

Antwoord ontvangen op 5 juli 2011 :

1) In onderstaande tabel zijn de gevraagde gegevens terug te vinden.

Aantal aanvragen om een vreemdeling vanuit een gesloten centrum naar een gevangenis te sturen

Gesloten centrum

2008

Respons positief

Respons negatief

NVT

2009

Respons positief

Respons negatief

NVT

2010

Respons positief

Respons negatief

INAD

0

0

0

0

0

0

0

0

0TC 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0RC 127 bis

0

0

0

0

0

0

0

0

0CIB

2

1

1

0

0

0

0

0

0CIM

6

4

2

0

2

1

0

1**

0CIV

1

0

0

1*

2

1

1

0

0Noot :

*Betrokkene werd vrijgesteld wegens aanslepende procedure die de verwijdering voor langere duur opschortte (verklaring van wettelijke samenwoning laten registreren).

**Geen respons.

NVT : Niet van toepassing;

INAD-centrum te Brussel Nationaal Luchthaven;

TC 127 : Transitcentrum 127 te Melsbroek;

RC 127 bis : Repatriëringscentrum 127 bis;

CIB : Centrum voor Illegalen te Brugge;

CIM : Centrum voor Illegalen te Merksplas;

CIV : Centrum voor Illegalen te Vottem.