BELGISCHE SENAAT
________
Buitengewone zitting 2010
________
9 augustus 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-13

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de minister van Justitie
________
Pleegouderschap in BelgiŽ
________
pleegouder
ouderverlof
________
9/8/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-12
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-13 d.d. 9 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op vrijdag 23 juli 2010 verscheen een artikel in Het Nieuwsblad en De Standaard waarin een pleegvader aanklaagt dat hij als pleegouder geen ouderschapsverlof kan opnemen voor zijn pleegkind, hoewel hij ten aanzien van het kind zeer veel verantwoordelijkheden opneemt. In het verleden werd hem dit wel toegestaan door de RVA, hoewel er ook op dat moment geen wettelijke basis voor was. Vandaag staat de RVA dit niet meer toe. De pleegvader vraagt voldoende mogelijkheden voor pleegouders om de opvoeding van hun pleegkind te kunnen waarmaken.

Om de vraag van de pleegvader te kunnen beantwoorden, bekom ik graag een algemeen overzicht en cijfers van de pleegzorgsituatie in BelgiŽ.

1. In hoeveel gevallen verblijft een pleegkind 7 dagen per week en voor een langere periode bij de pleegouders?

2. Hoeveel pleegkinderen worden slechts sporadisch opgevangen door pleegouders?

3. In welke types van woonsituaties bevinden Belgische pleegkinderen zich?

4. Hoeveel kinderen met een handicap worden opgevangen in een pleeggezin? Hoe verhoudt dit aantal zich tot het totale aantal pleegkinderen?

5. Wat zijn de meest voorkomende verantwoordelijkheden en taken die pleegouders opnemen ten aanzien van hun pleegkinderen?

Een soortgelijke vraag wordt tevens gesteld aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen (nr. 5-11) en aan de Staassecretaris voor Gezinsbeleid (nr. 5-12).